ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

           เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน  คือ  ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ เพื่อที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขั้นต่อไปได้  จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถทำให้เข้าใจถึงบทบาท และความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.เป็นแนวคิดที่มุ่งให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นหลัก
เป็นการใช้ศักยภาพของคนและ แสวงหาทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อชีวิตของตนอยู่รอด 

2. ทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ โดยยึดหลักพึ่งตนเอง เมื่อพึ่งตนเองแล้วก็ทำให้จิตใจสงบ เข้มแข็ง ไม่วิตกกังวล ทำให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
3. แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าพอมีพอกินแล้วก็จะช่วยลดปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง
4.ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นความพอดีทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกินเพื่ออุ้มชูตัวเองต่อไป
5. ด้านการเมือง ประชาชนทุกฝ่ายน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจะส่งผลให้กลไกลการพัฒนาทางการเมืองประเทศให้เข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ของชาติต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s